Adatvédelmi tájékoztató

Kedves Látogató!

Köszönjük érdeklődését a Golden Line Management Kft. (továbbiakban: Társaság) weboldalának, tehát a glman.hu (továbbiakban: weboldal) használata során felmerülő adatvédelmi tudnivalók iránt. Célunk, hogy átlátható, egyértelmű és teljes körű tájékoztatást nyújtsunk Társaságunk adatkezelési tevékenységéről.

Ez az adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adatait a weboldal látogatása, használata során Társaságunk hogyan használja, gyűjti, tárolja, együttesen kezeli.

A személyes adatok kezelését minden esetben Ön (továbbiakban: Felhasználó) tudja meghatározni, illetve szabályozni. Hogy hogyan is történhet ez, arra szintén ezen tájékoztató ad segédletet. Az adatvédelem és így a Társaság adatkezelési tájékoztatójának a törvényi alapját elsősorban a 2018. május 25. napjától alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet (GDPR) képezi.

Ennek megfelelően az adatkezelés során az alábbi irányelveket követjük:

 • A Felhasználó személyes adatait a törvényi, valamint rendeleti háttérnek megfelelően jogszerűen, és a Felhasználó számára átláthatóan kezeljük.
 • Az adatokat csak és kizárólag pontosan meghatározott és jogszerű célból kezeljük.
 • A szükségesség elvét alapul véve csak az adatkezelési célok szempontjából feltétlenül szükséges és releváns adatokat kezeljük.
 • A pontosság elve alapján igyekszünk mindent megtenni, hogy a kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében a pontatlan adatokat a lehető legrövidebb idő alatt igyekszünk pontosítani, illetőleg törölni.
 • A Felhasználó adatait olyan formában tároljuk, hogy a szükségesnél tovább semmiképp sem legyen azokból azonosítható.
 • A Felhasználó személyes adatainak biztonságos kezelését mi, illetve adatfeldolgozóink, a megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel, a megfelelő technológiák helyes alkalmazásával biztosítjuk, biztosítják, ezzel elkerülvén az adatok jogosulatlan kezelését, elvesztését, sérülését, károsodását, megsemmisülését.

Társaságunk a személyes adatait az alábbi jogalapokkal kezeli:

 • A Felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása (A szükségesség és célhoz kötöttség elve alapján természetesen csak és kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben és a megfelelő célhoz kötve).
 • A jogszabályi megfelelésnek eleget téve, jogszabályi előírásokon alapuló és kötelező jellegű esetekben.
 • Társaságunk jogos érdeke alapján, olyan esetekben, amikor Társaságunknak saját, jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez (pl. a weboldal működtetése, karbantartása, fejlesztése, biztonságának garantálása).

Tartalomjegyzék:

 1. A weboldal megtekintése, használata
 2. Kapcsolat felvétel a weboldalon (Kapcsolatok, Karrier)
 3. Adatkezelés Direkt Marketing céljából
 4. Hírlevél küldése
 5. Az érintett (Felhasználó) jogai
 6. Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók
 7. Kapcsolattartók
 8. Adatkezelő, adatfeldolgozó neve, elérhetősége
 1. A weboldal megtekintése, használata

A weboldal használata során információk cserélődnek a Felhasználó készülékei (például: mobiltelefon, tablet, laptop, asztali PC) és a weboldalt kiszolgáló szerver között. Az így cserélődött információkat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a GDPR irányelveinek megfelelően kezeljük.

A weboldalunkat tervező, elkészítő és azt üzemeltető Kiss Gábor egyéni vállalkozó, valamint a tárhelyet szolgáltató cég a Nethely Kft. jogosultsággal rendelkezik a rendszer bizonyos szintű hozzáféréséhez, de csak és kizárólag üzemeltetési, hibaelhárítási és fejlesztési célból illetőleg ennek kapcsán a Direkt Marketing és hírlevélküldés szolgáltatás technikai megvalósításának céljából. A fenti érintettség okán Kiss Gábor egyéni vállalkozó és a Nethely Kft. a Társaságunkkal adatfeldolgozói viszonyban áll, adatfeldolgozói jogkörben jár el a weboldal fejlesztés, üzemeltetés és karbantartás során.

Amennyiben az adatfeldolgozók köre a jövőben módosulni, vagy bővülni fog, úgy jelen tájékoztatót azonnali hatállyal frissíteni fogjuk.

Weboldalunk megtekintése során kezelt információk:

 • a Felhasználó eszközének (amivel a weboldalt megtekinti) az IP címe, a megtekintés időpontja,
 • a meglátogatott oldalak adatai, adott esetben a honlap esetleg webes app, amelyről a Felhasználó a mi weboldalunkra érkezett,
 • a megtekintéshez használt internet böngésző, adott esetben a megtekintéshez használt eszköz Operációs rendszere, a kapcsolat létrejöttéhhez szükséges internet szolgáltatás szolgáltatójának neve.

Weboldalunk használatával kezelt (fenti) adatok kezelési célja:

 • weboldalunk kényelmes és zökkenőmentes használatának biztosítása,
 • a szolgáltatásaink megfelelő minőségének ellenőrzése, a minőség javítása,
 • rosszindulatú, a weboldalt esetlegesen támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, illetőleg egyéb statisztikai mérések.

Weboldalunk megtekintésével, használatával kezelt (fenti) személyes adatok adatkezelési jogalapja:

A fenti személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, vagyis a Társaság jogos érdeke.

A megtekintés, használat során kezelt adatok adatkezelés címzettje, címzettjei:

A megtekintés, használat során kezelt adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk.

A számlanyitás és/vagy regisztráció opció használatával weboldalunkon a Felhasználót, az Unicorn Technologies Limited – melynek regisztrált márkaneve: BITmarkets – (továbbiakban: Partnerünk) weboldalára továbbítjuk, mely során a Partnerünk csupán azt jegyzi, hogy a továbbítás Társaságunk weboldaláról történt, a továbbitás után Társaságunk semminemű adatkezelést a Partnerünk weboldalán nem hajt végre. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunk weboldaláról történő továbbítás a Partnerünk weboldalára, a Partnerünk weboldalának Adatvédelmi nyilatkozata lép hatályba, ezért kérjük, hogy alaposan tekintse át a weboldaluk erre vonatkozó dokumentumait.

A megtekintés, során történő adatkezelés tárolási ideje:

Az adatok 12 hónapos időtartamra kerülnek tárolásra, majd automatikusan törlődnek.

 1. Kapcsolat felvétel a weboldalon (Kapcsolat, Karrier)

A Kapcsolat menüpont használata során kezelt információk:

 • A Felhasználó neve (Teljes név)
 • Email címe
 • Telefonszáma
 • Önéletrajza (Karrier menüpont)

A Kapcsolat és a Karrier menüpont használata során kezelt (fenti) adatok kezelési célja:

A fenti önkéntesen átadott személyes adatokat nyilvánvalóan bizalmasan kezeljük. A Felhasználó adatai minden esetben kizárólag megkereséshez közvetlenül kapcsolható célból kezeljük úgy, mint:

 • A Kapcsolat felvétel biztosítása
 • Ügyintézés zökkenőmentes biztosítása
 • Panasz kezelés, Technikai jellegű megkeresés kezelése
 • Hírlevél küldés, Direkt Marketing (Csak ezen témájú megkeresés esetén)
 • Karrier célú megkeresések során a jelentkezések elbírálása

A Kapcsolat és a Karrier menüpont használata során kezelt (fenti) személyes adatok adatkezelési jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis a Felhasználó hozzájárulása.

Panasztétel, panasztételhez köthető ügyintézés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis a Jogi kötelezettség teljesítése.

Címzett, címzettek:          

A Kapcsolat és a Karrier menüpont használata során kezelt adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk, de az adatkezelés során adatfeldolgozót igénybe vehetünk. A megadott személyes adatok harmadik félnek történő átadása CSAK ÉS KIZÁRÓLAG az alábbi esetekben történhet meg:

 • amennyiben a megfelelő előzetes tájékoztatás után, a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a megkeresését az illetékes harmadik fél felé továbbítsuk (Például: szerződött üzleti Partnerünk felé), annak érdekében, hogy az ügyintézés felgyorsuljon és hatékonyabbá váljon, a megkeresést az illetékes Partnerünk tudja kezelni, az ügyet tudja rendezni a Felhasználóval, adott és indokolt esetben a Partnerünk részéről történjen meg a kapcsolatfelvétel a Felhasználóval. A Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül a megkeresés kizárólag anonimizálva kerülhet továbbadásra, abban az esetben, ha így is rendezhető a megkeresés. Amennyiben nem rendezhető, úgy a megkeresés lezárásra kerül, az adatok továbbítása nélkül.

A Kapcsolat és a Karrier menüpont használata során történő adatkezelés tárolási ideje:

 • Panasztétel, esetén az adatok 5 éves időtartamra kerülnek tárolásra.
 • Egyszerű ügyintézés esetén az adatok 6 hónapos időtartamra kerülnek tárolásra.
 • Hírlevélküldés, Direkt Marketing esetén az adatok a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek tárolásra.
 • Önéletrajz beküldés esetén az adatok maximum 12 hónap időtartamra kerülnek tárolásra, automatikusan, az illesztett Ügyviteli alkalmazásunkban (MiniCRM).
 1. Adatkezelés Direkt Marketing céljából

A Direkt Marketing szolgáltatás használata során kezelt információk:

 • a Felhasználó neve
 • Email címe
 • Telefonszáma
 • Egyéb, nem kötelezően megadott adatok (Pl. érdeklődési kör, lakhely)

A Direkt Marketing szolgáltatás használata során kezelt (fenti) adatok kezelési célja:

A fenti önkéntesen átadott személyes adatokat nyilvánvalóan bizalmasan kezeljük. A Felhasználó adatai minden esetben kizárólag megkereséshez közvetlenül kapcsolható célból kezeljük úgy, mint:

 • Személyre szabott ajánlatok készítése, küldése
 • Üzletszerzési célból történő megkeresés
 • Szerződött üzleti partnereink szolgáltatásairól tájékoztatók küldése

A Direkt Marketing szolgáltatás használata során kezelt (fenti) személyes adatok adatkezelési jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis a Felhasználó hozzájárulása.

Címzett, címzettek:          

A Direkt Marketing szolgáltatás használata során kezelt adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk.

A Direkt Marketing szolgáltatás használata során történő adatkezelés tárolási ideje:

 • A Direkt Marketing szolgáltatásról történő leiratkozásig
 1. Hírlevél küldése

A Hírlevél szolgáltatás használata során kezelt információk:

 • a Felhasználó neve
 • Email címe
 • Telefonszáma
 • Egyéb, nem kötelezően megadott adatok (Pl. érdeklődési kör, lakhely)

A Hírlevél szolgáltatás használata során kezelt (fenti) adatok kezelési célja:

A fenti önkéntesen átadott személyes adatokat nyilvánvalóan bizalmasan kezeljük. A Felhasználó adatai minden esetben kizárólag megkereséshez közvetlenül kapcsolható célból kezeljük úgy, mint:

 • Személyre szabott ajánlatok készítése, küldése
 • Üzletszerzési célból történő megkeresés
 • Partnerünk szolgáltatásairól tájékoztatók küldése

A Hírlevél szolgáltatás használata során kezelt (fenti) szem. adatok adatkezelési jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis a Felhasználó hozzájárulása.

Címzett, címzettek:          

A Hírlevél szolgáltatás használata során kezelt adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk.

A Hírlevél szolgáltatás használata során történő adatkezelés tárolási ideje:

 • A Hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozásig
 1. Az érintett (Felhasználó) jogai

5.1 Áttekintés

A weboldal használata kapcsán adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül a Felhasználót, az érvényes és megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi jogok illetik meg:

 • a Társaság által tárolt adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)
 • a Társaság által tárolt és pontatlan vagy hiányos adatainak helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való joga (GDPR 16. cikk)
 • a Társaság által tárolt adatainak törléséhez való joga (GDPR 17. cikk)
 • az adatkezelés korlátozásához való joga (GDPR 18. cikk)
 • az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

5.2 Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. és 19. cikk)

Felhasználó a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján, kérésre jogosult a Társaság által tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez az alábbiakra terjed ki:

 • a Felhasználó személyes adataival kapcsolatos adatkezelés célja
 • ezen személyes adatok kategóriái
 • címzettek, címzett csoportok, akivel, akikkel a személyes adatait közöltük vagy közölni tervezük
 • a Felhasználó személyes adatainak tervezett tárolási időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • a Felhasználó személyes adatainak helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
 • a felügyeleti hatóságnál (NAIH) történő panaszbenyújtás joga
 • a Felhasználó személyes adatainak forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás metódusát nem alkalmazzuk a Felhasználó személyes adatainak kezelése során, így az alkalmazott logikáról, az érintett személyére vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról sem tud a Társaság tájékoztatást adni

Természetesen amennyiben a személyes adatai harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, úgy a Felhasználó jogosult, hogy a GDPR 46. cikk szerint megfelelő tájékoztatást kapjon a továbbítás vonatkozóan magára a továbbításra is, és a megfelelő garanciákról.

A GDPR 19. cikke alapján pedig kötelességünk személyes adatainak helyesbítéséhez, törléséhez, valamint a korlátozáshoz kapcsolatos információkat közölni, tájékoztatni a Felhasználóval.

5.3 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

 • pontatlan személyes adatainak helyesbítésének kérésére a Felhasználó jogosult (az adatkezelés céljának figyelembevételével)
 • hiányos személyes adatainak kiegészítésének kérésére a Felhasználó jogosult (például: kiegészítő nyilatkozat útján)

5.4 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Felhasználó jogosult személyes adatainak törlési kérelmére, az alábbi fennálló indokok esetében:

 • amennyiben a Felhasználó adataira már nincs szükség abból a célból, amiből azokat gyűjtötték, kezelték,
 • amennyiben a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • amennyiben a Felhasználó, a GDPR 2. cikk (1) vagy (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn a Felhasználó érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre,
 • amennyiben a Felhasználó személyes adatait jogellenesen kezelte a Társaság,
 • amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését jogi kötelezettség, annak teljesítése indokolja,
 • amennyiben a Felhasználó adatainak gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Amennyiben adatait törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a megfelelő lépéseket megtesszük annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait esetlegesen kezelő harmadik felet, feleket tájékoztassuk az esetleges másodpéldányok, az adatokra mutató hivatkozások törlésre irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

5.5 Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Felhasználó jogosult személyes adatai kezelésének korlátozási kérelmére, az alábbi felsorolt indokok esetében:

 • amennyiben a Felhasználó vitatja személyes adatainak pontosságát,
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes és a Felhasználó törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
 • amennyiben az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a Társaságnak az adatokra, de a jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez a Felhasználó igényli azokat,
 • amennyiben a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen (GDPR 21 ciik (1) bekezdés), azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek a Társaság (mint adatkezelő) jogos indokai a Felhasználó indokaival szemben.

5.6 Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Felhasználó jogosult arra, hogy a kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, abban az esetben, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont; GDPR 9. cikk (2) bekezdés (a) pont), vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont))
 • az adatkezelés automatizált módon történik

Felhasználó jogosult arra, hogy ha az technikailag megvalósítható, kérje az adatkezelők közötti közvetlen adattovábbítást.

5.7 Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21 cikk)

Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett adatkezelési cél esetében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak akkor köteles a Társaság a Felhasználó általános tiltakozását elfogadni, ha a Felhasználó az adatai kezelésével szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg (például: potenciális életveszély, egészségügyi veszély). Mindezek mellett, valamint ezen túl, a Felhasználó adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes hatóságokhoz (NAIH) is fordulhat.

 1. Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

6.1 Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére kapcsolattartása során, éppen ezért kifejezetten kérjük, hogy fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adatközlés akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben a Felhasználó nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy alapértelmezésként feltételezzük, hogy az ehhez szükséges felhatalmazással a Felhasználó rendelkezik.

Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • az adott szolgáltatásról (például: hírlevél) történő leiratkozással

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel teljesíti a Társaság, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik Felhasználónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató, Felhasználó adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

6.2 Felhasználó a hírlevél és/vagy direkt marketing szolgáltatás igénybevétele során tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű, kifejezett kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a Felhasználó személyes adatait marketing célokra Társaságunk felhasználhassa. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Felhasználó adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeli Társaságunk, és a Felhasználó részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küld ki és/vagy hírlevelet továbbít (Grtv. 6. §).

Felhasználó a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a weboldallal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását 30 napos határidővel vállaljuk.

6.3 A Felhasználó adatait csak és kizárólag a jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja Társaságunk, adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek (adatfeldolgozói szerződés) kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák a Felhasználó hozzájárulásával ellentétes célokra  személyes adatait.

A Társaság és/vagy adatfeldolgozói bizonyos, a működéshez köthető, feltétlenül szükséges, indokolt és speciális esetekben külföldre is továbbíthatja az adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A Felhasználó adatai kezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködőink (adatfeldolgozók) és munkavállalóink előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a Felhasználó személyes adatait kezelni.

A Felhasználó személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, mindemellett óvjuk azokat bármilyen jogosulatlan felhasználástól (Páldául: jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, sérülések vagy nyilvánosságra hozatal.

Szervezeti intézkedések, szabályok keretében a Társaság mindenkori irodájában is ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő fizikai védelemmel elzárva tartjuk. Digitális dokumentumok esetében, technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben és tökéletesen biztonságos adattovábbításnak. A Társaság és adatfeldolgozói, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weboldalunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a hozzánk beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be a Felhasználó adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Adatkezelésünket érintő főbb irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 -évi CXXXVIII tövén (Bszt).
 1. Kapcsolattartók

7.1 Kapcsolattartók kérdései vagy az adatvédelmi jogok gyakorlásával összefüggésében

Weboldalt illetőleg a Társaság adatkezelésével, a kapcsolatos jogai gyakorlásával az alábbi elérhetőségen élhet:

adatvedelem@glman.hu

7.2 Kapcsolattartók adatvédelmi kérdések esetére

Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, mindazonáltal az adatvédelmet érintő témakörökben külső, adatvédelmi szakembert (tisztviselőt) igénybe vehet a Társaság. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdések esetén Társaságunk dedikált adatvédelmi e-mail címén kapcsolatba léphet a mindenkori megbízott adatvédelmi szakemberrel, tisztviselővel.

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, avagy panasza merülne fel, úgy első körben kérjük lépjen kapcsolatba velünk az adatvedelem@glman.hu e-mail címen, válaszunkat késedelem nélkül, 10 munkanapon belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megküldjük Önnek a Felhasználó által megadott elérhetőségre.

7.3 A felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog

A fentiek mellett, a Felhasználó jogosult az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panaszbenyújtásra. Az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 1. Adatkezelő, adatfeldolgozó neve, elérhetősége, adatvédelmi kérdésekben dedikált elérhetőség

Adatkezelő: Golden Line Management Kft.

Cím: 1067 Budapest, Teréz körút 41. fszt. 8.

Telefonszám: +36 30 143 3000

E-mail cím: info@glman.hu

Adatvédelem: adatvedelem@glman.hu

Adatfeldolgozó, tárhely szolgáltatás, IT szolgáltatás: Nethely Kft.

Cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Telefonszám: +36 1 455 2040

E-mail cím: info@nethely.hu

Adatfeldolgozó, honlap készítés, üzemeltetés: Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Cím: 2316 Tököl, Duna utca 14/1/1 3. emelet 8.

Telefonszám: +36 20 471 8721

E-mail cím: gabor@westline.hu

Adatfeldolgozó, illesztett ügyviteli rendszer (MiniCRM): MiniCRM Zrt.

Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Telefonszám: +361 999 0402

E-mail cím: help@minicrm.hu

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

A Golden Line Management Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.